Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,dovolte mi, abych Vás informovala o postupu klasifikace v II. pololetí školního roku. Klasifikace proběhne v souladu s metodikou MŠMT pro známkování za druhé pololetí tohoto školního roku.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:14

OŠETŘOVNÉ

OŠETŘOVNÉ: V případě, že rodiče neumístí z objektivních závažných důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na výkazu péče, který vydá ČSSZ. Výkaz péče upravený podle nově schválených podmínek - až po skončení měsíce května, tj. od 1. června.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:14

Stanovení úplaty v MŠ

Vážení rodiče,v přiložených souborech je uvedeno stanovení výše úplaty v MŠ v plánovaném období uzavření MŠ o prázdninách v termínu od 13.7. do 14.8.2020 a v období uzavření MŠ od 17. března 2020 z důvodu mimořádného opatření COVID - 19.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:13

Nástup žáků 1. stupně do školy od 25.5.2020

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 bude umožněna od 7:40 hodin do 16 hodin.Žáci budou rozděleni do 15ti členných skupin s ohledem na dobu přítomnosti ve škole a s přihlédnutím k provozním možnostem školy. K těmto skupinám budou přiděleni vyučující.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:12

ČŠI - příprava na přijímací zkoušky na SŠ

Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:12

Přítomnost žáků 9. ročníků od 11.5.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků na prezenčním vzdělávání je pouze dobrovolná. Žákům 9.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:12

Obnovení provozu MŠ

Informace o obnovení provozu mateřské školy Ševětín a jejích podmínkách

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:11

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku

Zveřejňujeme příručku MŠMT k provozu školy, vydanou 30.4.2020 a čestné prohlášení zákonného zástupce, které musí mít každý žák, který se bude účastnit výuky. 

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:10

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020)

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:09