Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Ševětín

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Ševětín
náměstí Šimona Lomnického 2
373 63 Ševětín

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Školní jídelna – výdejna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Ševětín
  Školská 189
  373 63 Ševětín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Ševětín
  Školská 189
  373 63 Ševětín

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:

  +420 387 997 361 (Ředitelka školy, Mgr. Jana Schnelzerová)
  +420 387 997 339 (Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň ZŠ, Mgr. Eva Rodová a zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ, Ing. Mgr. Bc. Lucie Novotná +420 720 302 034)
  +420 387 997 580 (Ekonomka, Štěpánka Chudá)
  +420 387 997 366 (Vedoucí učitelka MŠ, Jana Mizerová)
  +420 387 997 373 (Vedoucí školní jídelny, Jiří Kučera)
  +420 387 997 581 (Vedoucí školní družiny, Hana Suková)

  mobilní telefon:

  +420 731 909 254  (Ředitelka školy, Mgr. Jana Schnelzerová)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zssevetin.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Ševětín
  Školská 189
  373 63 Ševětín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  -

  Další elektronické adresy:
  zssevetin@volny.cz

  další e-mailové adresy
 • 4.8 Datová schránka

  2zzpn6d

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:

566578389/0800 (hlavní účet ZŠ a MŠ Ševětín)

100266471/0800 (účet školní jídelny)

030031 - 566578389/0800 (účet školní družiny)

6. IČO

75000202

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zssevetin@volny.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 2zzpn6d

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Základní škola a Mateřská škola Ševětín, Školská 189, 373 63 Ševětín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Škola nepožaduje úhradu za vyhledávání informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škola a Mateřská škola Ševětín poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.