Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Podpora žákům

Podpora žákům


Štítky:


Podpora rodičům

Na základě doporučení MŠMT - pro rodiče a žáky předáváme informace: Situace spojená s distanční výukou je náročná i pro vás rodiče, kteří máte důležitou roli v prevenci rizikového chování u svých dětí. Stává se, že často nemáte dostatek informací, jak rizikové chování rozpoznat a jak se zachovat. Proto vás informujeme o projevech rizikového chování. Důležité je, aby byly včas identifikovány případné problémy a naše škola mohla nabízet cesty k řešení.

Více

Publikováno 21. 3. 2021 12:35

Oblíbené odkazy

Odkazy na webové stránky, kde se dozvíš spoustu zajímavostí a procvičíš si své vědomosti

Více

Publikováno 21. 3. 2021 8:50

BEZPEČNĚ V KYBER!

Vážení rodiče, představujeme vám brožuru doc. Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, s názvem „Bezpečně v kyber!". Jsou zde přehledným a srozumitelným způsobem zpracována klíčová témata spojená s online bezpečností.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 5:26

BEZPEČNĚ NA INTERNETU

Vážení rodiče, představujeme vám kurz BEZPEČNOST INTERNETU, který naučí děti bojovat s kyberšikanou, odhalovat fake profily a bezpečně proplouvat světem internetu.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 5:25

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně nežádoucích jevů: Mgr. Ivona Hercegová, email: i.hercegova@seznam.czSlovo úvodem...V oblasti prevence sociálně patologických jevů se na naší škole snažíme pro žáky vytvářet bezpečné a sociálně pozitivní klima.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 5:24

Projekt E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 5:19

Koordinátor EVVO

Environmentální vzdělání, výchova a osvěta neboli EVVO

Více

Publikováno 16. 2. 2021 5:18

Informace výchovného poradce

Mezi nejčastější výchovné problémy na základních školách patří v dnešní době krádeže, šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání alkoholu a návykových látek či vandalismus. Naše škola se zaměřuje průběžně mnoha preventivními programy na odstranění či zmírnění těchto projevů.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 5:17