Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Koordinátor EVVO

Koordinátor EVVO

Koordinátor EVVO: Mgr. Věra Burešová, Ph.D.        Plán EVVO 2021 - 2022

Environmentální vzdělání, výchova a osvěta neboli EVVO

Environmentální vzdělání, výchova a osvěta znamená výchovu ke vztahům k životnímu prostředí v rovině jak přírodních jevů, tak s tím souvisejících vztahů společenských. EVVO je významným předpokladem udržitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace.
Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat znalosti, dovednosti ve vztahu k životnímu prostředí. Tímto programem chce naše škola vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí, pochopení vztahu člověka k přírodě a uvědomění si důležitosti přírody, kterou je člověk součástí. Vlastním dobrým příkladem chceme působit i na ostatní obyvatele naší obce.

Plán EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 vydaného v Praze dne 27.října 2008