Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Plán školních akcí

Plán školních akcí

 5.9.2022-10.11.2022 Plavání žáků 2. ročníků (každý čtvrtek) a 3. ročníků (každé pondělí)
9.9.2022 POKOS - Armáda ČR - 1. - 9. ročník
 12.9.2022 OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí) - Projektový den pro 1. - 7. ročník
 13.-16.9.2022 Adaptační kurz - 6.A, 6.B
15.9.2022 Beseda o RAF - 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
7.10.2022 Dopravní hřiště České Budějovice - 5.A, 5.B - zrušeno z důvodu nemoci školitelky
17.10.2022 Dopravní hřiště České Budějovice - 4.A, 4.B - zrušeno z důvodu nemoci školitelky
21.9.2022 Den s lesníkem - Projektový den pro 5. - 8. ročník (myslivost, lesnictví)
26.9.2022 Evropský den jazyků - soutěž: Poznáš cizí jazyk? - 5. - 9. ročník
20.10.2022 Podzimní tvoření s rodiči (Halloween)
21.10.2022 Fotografování 1. tříd
4.11.2022 Zažijte divadlo jinak - výběr žáků dramatického kroužku (setkání v Jihočeském divadle)
9.11.2022 Projekt "zalesňování" - Sázení stromů (spolupráce s Lesy ČR) - 6. - 9. ročník
11.11.2022 Den pro školu (beseda se záchranářem) - 8.A, 8.B
14.11.2022 Rada žáků - zahájení činnosti (úvodní setkání)
14.11.2022 Testování - MENSA ČR - 1. - 9. ročník (vybraní žáci)
15.11.2022 Preventivní program - Jak správně naložit se svými penězi - 5.A, 5.B
25.11.2022 Preventivní program - Jak správně naložit se svými penězi - 4.A, 4.B
22.11.2022 Preventivní program - Jak se stát dobrým kamarádem - 3.A, 3.B
23.11.2022 Preventivní program - Jak se máš? - 2.A, 2.B
24.11.2022 Preventivní program - Jak se máš? - 1.A, 1.B
25.11.2022 Preventivní program zaměřený na domácí násilí (film Zuřivec + beseda) - zástupci Rady žáků (5. - 9. ročník)- zrušeno z důvodu nemoci školitelky
25.11.2022 Vánoční jarmark ZŠ Ševětín - setkání rodičů, žáků, zaměstnanců školy (prodej výrobků žáků, vánoční hudební program)
29.11.2022 Prevence - Policie ČR (kyberšikana) - 9.A, 9.B (vybraní žáci)
 13.12.2022 Bruslení - Veselí nad Lužnicí - 9.A, 9.B, 6.A
14.12.2022 Bruslení - Veselí nad Lužnicí - 5.A, 5.B, 7.B
15.12.2022 Den pro školu - beseda s profikoučkou  - 8.A, 8.B
20.12.2022 Fyzikální projektový den se žáky 7. tříd - Dolní Bukovsko
20.12.2022 Kino Ševětín - film PRINC MAMÁNEK - 7. - 9. ročník
12. - 21. 12. 2022 Projekt Zdravé zuby - 1. - 5. ročník
22.12.2022 Kino Ševětín - film ZPÍVEJ 2 - 1. - 6. ročník
18.1.2023 Návštěva z centra sociálních služeb Empatie - 3.A
2.2.2023 Cassiopeia - Stromeček, stromek, strom - 1.A, 1.B
16.2.2023 Valentýnské tvoření - výroba drobných valentýnských dárků  (rodiče, žáci, učitelé)
17.2.2023 Bruslení - Veselí nad Lužnicí - 6.B, 8.A, 8.B
21.2.2023 Noc ve škole - 6.A
28.2.2023 Cassiopeia - Stromeček, stromek, strom - 2.A, 2.B
26.2.-3.3.2023 Lyžařský výcvikový kurz (Kobylnice, Hochficht)
14.3.2023 Finanční gramotnost (odborník z praxe) - 8.A, 8.B
15.3.2023 Lesy ČR (projektové dopoledne) - 4.A, 4.B, 3.B
15.3., 22.3.2023 IKAP2 - Projektový den v VOŠ, SPŠ automobilní a technická (ČB), Téma: 3D virtuální realita a programování LEGO (6.A, 6.B, 8.A, 8.B)
16.3.2023 Jihočeské muzeum České Budějovice - 4.A, 4.B
20.3.2023 Projektový den – Předškoláci na ZŠ - MŠ, 1.A, 1.B
22.3.2023 Techmánie - Plzeň - 5.A, 5.B, 7.B
23.3.2023 Fyzikální projekt Ševětín - Dolní Bukovsko
24.3.2023 Finanční gramotnost (odborník z praxe) - 9.A, 9.B
duben, květen 2023 Prevence rizikového chování - Policie ČR - besedy s dětmi na aktuální témata:
  1.A, 1.B - Bezpečně doma a na ulici (nebezpečné nálezy - munice, injekční stříkačky, ...) - 4.4.2023 zrušeno z důvodu nemoci školitelky
  2.A, 2.B - Dopravní výchova - 4.4. + 13.4.2023 zrušeno z důvodu nemoci školitelky
  3.A, 3.B - Šikana a její nebezpečí - 13.4.2023 zrušeno z důvodu nemoci školitelky
  4.A, 4.B - Osobní bezpečí (nebezpečí internetu-kyberšikana,doprava, týrání, sex. zneužívání) - 18.4.2023 zrušeno z důvodu nemoci školitelky
  5.A, 5.B - Kouření, alkohol, drogy - 18.4. + 20.4.2023 zrušeno z důvodu nemoci školitelky
  6.A, 6.B - Dopravní výchova - 12.5.2023
  7.A, 7.B - Nebezpečí internetu - sociální sítě, netolismus (závislost na internetu) - 26.5.2023
  8.A, 8.B - Domácí násilí, šikana - 3.5.2023
  9.A, 9.B - Trestní zodpovědnost - 30.5.2023
 12.4.2023  Poslanecká sněmovna(Praha) - výběr žáků 6. - 9. tříd - zrušeno
16.-21.4.2023 Anglie - studijní a poznávací výjezd - výběr žáků z 8. a 9. ročníku
 19.4.2023 6. - 9. třídy - Digi day (1. - 5. vyučovací hodina) https://digiday.gug.cz/
9.5.2023 Fotografování třídních kolektivů
11.5.2023 Divadlo V. Marčíka - 1. - 5. ročník
16.5.2023 Divadelní představení - České Budějovice - 6.A
31.5.2023 Zeyferus - dravci - ZŠ + MŠ
23.-24.5.2023  Osvětim, Krakov, Wieliczka (solné doly) - dějepisná exkurze - výběr žáků z 8. a 9. ročníku
 27. 6. 2023  ŠKOLNÍ AKADEMIE