Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > COVID 19 - CO A JAK NA TO?

COVID 19 - CO A JAK NA TO?

Covid 19 ve školách - kdo o čem rozhoduje?

KARANTÉNA TŘÍDY

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS):

·       oznámí škole Covid pozitivního žáka

·       nařizuje karanténu třídy

·       kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy

·       vypisuje žádanky na testování žáků

ŠKOLA

·       oznamuje hromadnou zprávou ve Škole online rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény

·       zajistí distanční výuku pro třídu v karanténě

·       průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech

·       zajistí podporu uzdravenému žákovi při návratu do školy

RODIČ

·       potvrdí přečtení e-mailu ve Škole online

·       navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS

Sourozenci žáků ze třídy v karanténě nezůstávají doma, žádné omezení se na ně nevztahuje.

Čeká se na 1. testování sourozence v karanténě. Až pokud by byl test pozitivní, musí do karantény i druhý sourozenec

VÝUKA TŘÍDY

FORMA

·       Škola online – Domácí úkoly a  Zprávy, MS Teams

·       online hodiny v Teams

·       přenos ze školy k žákům domů

·       vyučující v karanténě učí online z domova

ROZVRH

·       upravený rozvrh třídy v MS Teams  pro online hodiny (současně i ve Škole online)

·       časy odpovídají školnímu zvonění

PŘEDMĚTY

·       všechny kromě HV, VV, PČ, TV

VÝUKA

·       distanční povinná

 

ŽÁK, KTERÝ NENÍ V KARANTÉNĚ, ALE JEHO TŘÍDA ANO

O koho se jedná? Co v tuto chvíli dělat a jak pro něj bude probíhat výuka?

Pokud se žák nesetkal ve škole s člověkem Covid pozitivním, protože např. chyběl ve škole, může mu KHS karanténu nenařídit.

Pokud je žák v ochranné lhůtě.

Pokud je žák plně očkovaný.  

Tito žáci se vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

  •  V případě většiny žáků přítomných prezenčně, budou vyučováni PREZENČNĚ, ti, kteří jsou v karanténě BUDOU DOSTÁVAT ÚKOLY (distanční výuka) - ŠKOLA ONLINE.
  • V případě většiny žáků dané skupiny/třídy v karanténě, budou vyučováni DISTANČNĚ přes MS TEAMS a žáci, kteří přijdou prezenčně, vyučují se pod vedením vyučujícího, který zajišťuje distanční výuku => HYBRIDNÍ VÝUKA.

 

UZAVŘENÍ ŠKOLY

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS), MZ         (Ministerstvo zdravotnictví ),VČR (vláda ČR)

·       nařídí škole uzavření školy od daného data

ŠKOLA

·       oznamuje hromadnou zprávou ve Škole online rodičům žáků uzavření školy

·       zajistí distanční výuku pro všechny žáky ve škole

·       průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech

RODIČ

·       potvrdí přečtení e-mailu ve Škole online

·       motivuje žáka k povinné distanční výuce

 

VÝUKA BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

FORMA

·       Škola online – Domácí úkoly a Zprávy, MS Teams

·       online hodiny v MS Teams

·       přenos ze školy k žákům domů

·       vyučující v karanténě učí online ze školy/ domova

ROZVRH

·       upravený rozvrh třídy ve ŚKOLE ONLINE pro online hodiny

·       časy odpovídají školnímu zvonění

PŘEDMĚTY

·       všechny kromě HV, VV, PČ, TV

VÝUKA

·       distanční povinná

 

INFORMACE O NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ (bude průběžně aktualizováno) 

TŘÍDA:

NAŘÍZENÁ KARANTÉNA KHS DO:

 

 8.B

28.10.2021

 

 7.A

29.10.2021

 

 6.B

 8.11.2021 nejdříve 1.11.2021

 

4.B

19.11.2021 nejdříve 12.11.2021

 

6.A, 6.B, 7.B, 8.B a 9.A

30.11.2021 nejdříve 23.11.2021

žáci, kteří jsou očkováni, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivní osobou ve škole, nebo jsou v ochranné lhůtě, vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

8.A a 9.A - neočkovaní žáci (bližší informace zpráva rodičům - školaonline)

15.12.2021 - včetně (tedy až 16.12.2021), nejdříve 8.12.2021 - včetně (tedy až 9.12.2021)

žáci, kteří jsou očkováni, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivní osobou ve škole, nebo jsou v ochranné lhůtě, vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

6.A, 6.B, 7.A a 8.B

upřesněno až po doplnění termínů z KHS

žáci, kteří jsou očkováni, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivní osobou ve škole, nebo jsou v ochranné lhůtě, vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

 covid leták.png