Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > COVID 19 - CO A JAK NA TO?

COVID 19 - CO A JAK NA TO?

Od 19. 2. 2022 se nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat žáci, ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností
od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

To znamená také, že
• povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují,
• školy již neposkytují KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
• školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje žáků//zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření
s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
zákonní zástupci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.
Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.
• V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takového žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
• škola kontaktuje zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.
Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

..........................................................................................

Upozornění: Aktuálně nastavená karanténa tříd v tabulce - níže.

S účinností od 31.1.2022 se ve škole testují antigenním testem jednou za týden všichni žáci, kromě těch, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní PCR test.

Žádáme rodiče o doložení potvrzení o prodělání nemoci Covid 19 - nutno dokladovat ke trasování pro KHS.

Od 17. 1. 2022 je karanténa nařizována i osobám s platným očkováním. 

Karanténa není nařízena osobám, které v předchozích 30 dnech prodělali onemocnění covid-19 a mají certifikát o jeho prodělání. Proto je důležité tento certifikát (jeho kopii) doručit do školy Ing. Jitce Blažkové, která spravuje agendu ohledně Covid - 19.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK JE TO S OBĚDY PRO ŽÁKY, KTEŘÍ JDOU DO KARANTÉNY? --->   https://www.zssevetin.cz/aktuality/jak-je-to-s-obedy-pro-zaky-jestlize-jde-trida-do-karanteny

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve škole se mění takto:

  • S účinností od 3. 1. 2022 se mění pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí (v MŠ) a žáků (v ZŠ) na přítomnost nemoci covid-19

pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19

▪ pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,

▪ cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci,

▪ KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test,

pravidla pro trasování kontaktů ve školách

zákonný zástupce povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole,

škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application,

testování_leták_pro_rodiče_page-0001.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid 19 ve školách - kdo o čem rozhoduje?

KARANTÉNA TŘÍDY

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS):

·       oznámí škole Covid pozitivního žáka

·       nařizuje karanténu třídy

·       kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy

·       vypisuje žádanky na testování žáků

ŠKOLA

·       oznamuje hromadnou zprávou ve Škole online rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény

·       zajistí distanční výuku pro třídu v karanténě

·       průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech

·       zajistí podporu uzdravenému žákovi při návratu do školy

RODIČ

·       potvrdí přečtení e-mailu ve Škole online

·       navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS

Sourozenci žáků ze třídy v karanténě nezůstávají doma, žádné omezení se na ně nevztahuje.

Čeká se na 1. testování sourozence v karanténě. Až pokud by byl test pozitivní, musí do karantény i druhý sourozenec

VÝUKA TŘÍDY

FORMA

·       Škola online – Domácí úkoly a  Zprávy, MS Teams

·       online hodiny v Teams

·       přenos ze školy k žákům domů

·       vyučující v karanténě učí online z domova

ROZVRH

·       upravený rozvrh třídy v MS Teams  pro online hodiny (současně i ve Škole online)

·       časy odpovídají školnímu zvonění

PŘEDMĚTY

·       všechny kromě HV, VV, PČ, TV

VÝUKA

·       distanční povinná

 

ŽÁK, KTERÝ NENÍ V KARANTÉNĚ, ALE JEHO TŘÍDA ANO

O koho se jedná? Co v tuto chvíli dělat a jak pro něj bude probíhat výuka?

Pokud se žák nesetkal ve škole s člověkem Covid pozitivním, protože např. chyběl ve škole, může mu KHS karanténu nenařídit.

Pokud je žák v ochranné lhůtě.

Pokud je žák plně očkovaný.  

Tito žáci se vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

  •  V případě většiny žáků přítomných prezenčně, budou vyučováni PREZENČNĚ, ti, kteří jsou v karanténě BUDOU DOSTÁVAT ÚKOLY (distanční výuka) - ŠKOLA ONLINE.
  • V případě většiny žáků dané skupiny/třídy v karanténě, budou vyučováni DISTANČNĚ přes MS TEAMS a žáci, kteří přijdou prezenčně, vyučují se pod vedením vyučujícího, který zajišťuje distanční výuku => HYBRIDNÍ VÝUKA.

 

UZAVŘENÍ ŠKOLY

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS), MZ         (Ministerstvo zdravotnictví ),VČR (vláda ČR)

·       nařídí škole uzavření školy od daného data

ŠKOLA

·       oznamuje hromadnou zprávou ve Škole online rodičům žáků uzavření školy

·       zajistí distanční výuku pro všechny žáky ve škole

·       průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech

RODIČ

·       potvrdí přečtení e-mailu ve Škole online

·       motivuje žáka k povinné distanční výuce

 

VÝUKA BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

FORMA

·       Škola online – Domácí úkoly a Zprávy, MS Teams

·       online hodiny v MS Teams

·       přenos ze školy k žákům domů

·       vyučující v karanténě učí online ze školy/ domova

ROZVRH

·       upravený rozvrh třídy ve ŚKOLE ONLINE pro online hodiny

·       časy odpovídají školnímu zvonění

PŘEDMĚTY

·       všechny kromě HV, VV, PČ, TV

VÝUKA

·       distanční povinná

 

INFORMACE O NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ (bude průběžně aktualizováno) 

TŘÍDA:

NAŘÍZENÁ KARANTÉNA KHS DO:

 

 8.B

28.10.2021

 

 7.A

29.10.2021

 

 6.B

 8.11.2021 nejdříve 1.11.2021

 

4.B

19.11.2021 nejdříve 12.11.2021

 

6.A, 6.B, 7.B, 8.B a 9.A

30.11.2021 nejdříve 23.11.2021

žáci, kteří jsou očkováni, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivní osobou ve škole, nebo jsou v ochranné lhůtě, vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

8.A a 9.A - neočkovaní žáci (bližší informace zpráva rodičům - školaonline)

15.12.2021 - včetně (tedy až 16.12.2021), nejdříve 8.12.2021 - včetně (tedy až 9.12.2021)

žáci, kteří jsou očkováni, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivní osobou ve škole, nebo jsou v ochranné lhůtě, vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

6.A, 6.B, 7.A a 8.B

15.12.2021 včetně (tedy až 16.12.2021)

V případě, že bude PCR test provedený od 5. dne od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončitnejdříve však 8. 12. 2021 včetně (tedy až 9.12.2021)

žáci, kteří jsou očkováni, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivní osobou ve škole, nebo jsou v ochranné lhůtě, vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

8.B

prodloužení karantény pro třídu 8.B do 17. 12. 2021 včetně

nejdříve však po 10. 12. 2021. Pokud již byl některý ze žáků na testu dříve než od 7. 12. 2021, budou se muset podrobit PCR-testu znovu

žáci, kteří jsou očkováni, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivní osobou ve škole, nebo jsou v ochranné lhůtě, vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

2. oddělení ŠD

do 31. 12. 2021 včetně

 

6.B

do 17.1.2022 včetně

Na PCR test od 8.1.2022. Pokud bude PCR negativní, tak do školy po 7 dnech, nejdříve však až po 10.1.2022

žáci, kteří jsou očkováni, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivní osobou ve škole, nebo jsou v ochranné lhůtě, vzdělávají se prezenčně = chodí do školy

4.A

do 19.1.2022 včetně

 

1.B

do 24.1.2022 včetně

 

1.B

do 31.1.2022 včetně

 

9.A

do 30.1.2022 včetně

 

3.B

do 6.2.2022 včetně

 

3.B a 5.A

do 12.2.2022 včetně

 

7.A

do 16.2.2022 včetně

Neplatí pro žáky, kteří v posledních 30 dnech prodělali onemocnění Covid 19 a pro žáky, kteří nebyli dne 11.2.2022 ve škole.

8.A

do 20.2.2022 včetně

Neplatí pro žáky, kteří v posledních 30 dnech prodělali onemocnění Covid 19.

 covid leták.png