image

O škole

Základní škola a Mateřská škola Ševětín se nachází v klidné části stejnojmenné obce Ševětín nedaleko zastávky autobusu. Škola má tak dobrou dopravní dostupnost nejen pro spádové obce Bošilec, Drahotěšice, Dynín, Chotýčany, Mazelov, Neplachov, Radonice, Vitín a Vlkov, z nichž k nám dojíždějí naši žáci.

Celý školní areál je tvořen budovami ZŠ, MŠ, školní jídelnou, malým hřištěm s průlezkami, pergolou a zahradou. Škola využívá i sportovní areál s fotbalovým a menším multifunkčním hřištěm, které umožňují v průběhu školního roku pořádat různé sportovní a zábavné akce (OČMU, sportovní turnaje).

Budovy základní školy jsou rozděleny na 1. stupeň a 2. stupeň, učebny odborných předmětů, tělocvičnu, jídelnu a školní družinu. Většina tříd je již vybavena interaktivními tabulemi, s jejichž pomocí je naše výuka pestřejší a pro naše žáky i atraktivnější.

Prostředí školy je stále inovováno a modernizováno. V předchozích třech letech byla zrenovována jídelna, školní kuchyňka určena k výuce praktických činností a zájmových kroužků a učebna fyziky a chemie.

Společnými silami se snažíme žákům pobyt ve škole zpříjemnit a zatraktivnit. Zároveň podporujeme budování dobrých a přátelských vztahů nejen mezi žáky samotnými, ale i mezi žáky a vyučujícími. Pořádáme sportovně-seznamovací kurzy a lyžařský kurz. Účastníme se různých projektů, které nám mj. umožňují pořádat různé výlety, podporujeme zájmové kroužky (např. dramatický kroužek) a další vzdělávací akce (např. OČMU). Přátelská atmosféra je pro nás důležitá i při komunikaci s rodiči, proto od r. 2018 pořádáme i každoroční Vánoční jarmark.

image