Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZAHRANIČÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZAHRANIČÍ


Základní informace pro rodiče, jestliže žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí

Od roku 2012 žáci, kteří plní povinnou školní docházku (PŠD) v zahraničí, nemají povinnost konání zkoušek v kmenové škole. Od roku 2017 je navíc možné nezvolit k evidenci PŠD kmenovou školu a dokládat plnění docházky ministerstvu. Možnost konat zkoušky pak mají jen žáci, kteří využili možnost zápisu do kmenové školy. Ve školském zákoně je tato problematika řešena v §38, podrobně je situace žáků ošetřena v §18-§20 vyhlášky č. 48/2005 Sb. (více informací po rozkliknutí)