Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Informace ke konzultacím pro 2. stupeň ZŠ Ševětín

Od 8. 6. 2020 jsou umožněny vzdělávací aktivity na základních školách i žákům 2. stupně.Na naší škole budou probíhat formou konzultací 1x týdně pro jednotlivé ročníky.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:16

Nástup žáků 2. stupně do školy od 8.6.2020

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole bude umožněna od 7:40 hodin do 11:20 hodin podle následujícího rozpisu pro jednotlivé třídy.Žáci 6. – 8. tříd budou rozděleni do 15ti členných skupin.Aktivity:• skupinové konzultace z 6. ročník: Čj, M, Aj, F, Z, D, 7.–8.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:16

Schůzky rodičů - 2020 - 2021

2020 - 2021

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:15

Přijímací zkoušky

Dobrý den, zasílám dokumenty ohledně PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:15

hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,dovolte mi, abych Vás informovala o postupu klasifikace v II. pololetí školního roku. Klasifikace proběhne v souladu s metodikou MŠMT pro známkování za druhé pololetí tohoto školního roku.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:14

OŠETŘOVNÉ

OŠETŘOVNÉ: V případě, že rodiče neumístí z objektivních závažných důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na výkazu péče, který vydá ČSSZ. Výkaz péče upravený podle nově schválených podmínek - až po skončení měsíce května, tj. od 1. června.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:14

Stanovení úplaty v MŠ

Vážení rodiče,v přiložených souborech je uvedeno stanovení výše úplaty v MŠ v plánovaném období uzavření MŠ o prázdninách v termínu od 13.7. do 14.8.2020 a v období uzavření MŠ od 17. března 2020 z důvodu mimořádného opatření COVID - 19.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:13

Nástup žáků 1. stupně do školy od 25.5.2020

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 bude umožněna od 7:40 hodin do 16 hodin.Žáci budou rozděleni do 15ti členných skupin s ohledem na dobu přítomnosti ve škole a s přihlédnutím k provozním možnostem školy. K těmto skupinám budou přiděleni vyučující.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:12

ČŠI - příprava na přijímací zkoušky na SŠ

Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

Více

Publikováno 16. 2. 2021 8:12