Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > workshop s firmou Holistic management, s.r.o.

workshop s firmou Holistic management, s.r.o.workshop s firmou Holistic management, s.r.o.,

konaný v rámci aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, který absolvovali žáci 8. třídy v aplikaci Teams. S realizací workshopu už máme zkušenost z distanční výuky, kdy žáci se přihlásili k účasti dobrovolně z 8. a 9. tříd. Hodnotili ho velmi kladně. 

Workshop na téma virtuální reality a její využití v praxi vidím opět jako velký přínos pro žáky, kteří si povolání budou brzy vybírat. Hodně z nich tráví mnoho času u počítače a myslí si, že počítače budou i předmětem studia na střední škole. Po absolvování workshopu začali přemýšlet o tom, jestli by takovou práci vůbec zvládli a zároveň si uvědomili nutnost zajímat se více do hloubky o obory, které by chtěli studovat.

Přínosné byly i informace a videa uplatnění virtuální reality v praxi. Je to důkaz, jak rychle nám do života virtuální svět přichází, zasahuje všechny generace a pomáhá zvyšovat kvalitu života tam, kde už běžné fyzické zákony nefungují.

Workshop nám velmi pěkně ukázal i pohled do budoucnosti při volbě budoucího povolání. Pracovní pozice a jejich náplň se budou rychleji měnit a my se tomu budeme muset přizpůsobovat, je to důkazem nutnosti celoživotního vzdělávání.

Lektor žáky zaujal, mluvil s přehledem, velmi srozumitelně dětem rozšířil obzor v nových termínech ze světa virtuální reality. Do svého projevu zařadil ukázky, příklady z praxe a krátká videa, bez kterých bychom si těžko představovali dané jevy. Celá aktivita nám potvrdila nutnost mít kvalitně vybavenou učebnu informatiky, aby nedocházelo k technickým problémům a naši žáci by mohli přijímat informace netradičními a zajímavějšími formami v souladu se současnými trendy.

Mgr. Hana Faloutová