Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Provoz školy ve školním roce 2021 – 2022 vzhledem ke COVID-19 od 1.9.2021

Provoz školy ve školním roce 2021 – 2022 vzhledem ke COVID-19 od 1.9.2021Provoz školy ve školním roce 2021 – 2022 vzhledem ke COVID-19 od 1.9.2021

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance.
  • Ochrana úst a nosu ve společných prostorech (roušky, respirátory) (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy.
  • Upozorňujeme zákonné zástupce žáků a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Vstup pouze po dohodě s vedením školy.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ od 2. září 2021

1.A a 1.B – dostanou pokyny od třídních učitelů

2.A a 2.B: 11:20

3.A a 3.B: 11:30

4.A a 4.B: 11:40

5.A a 5.B: 11:50

6.A a 6.B: Po, Út, St, Pá: 13:15, Čt: 12:00

7.A a 7.B: Po, St, Pá: 13:20, Út, Čt: 12:10

8.A: Po, Pá: 13:10, Út, St, Čt: 12:20

8.B: Po, St: 13:10, Út, Čt, Pá: 12:10

9.A: Po, St, Pá: 13:30, Út, Čt: 12:35 

  • Vyučující vydá žákům příbory.
  • Žáci, kteří se ve školní jídelně nestravují, dodržují pokyny vyučujících. Pokud výuka dále pokračuje, vyčkají v prostorách školní jídelny.
  • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE - ZÁŘÍ 2021: Genrui BioTech test 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Další testování bude včas oznámeno.

Při testování žáků 1. – 3. tříd mohou pomáhat s testováním rodiče (s nasazeným respirátorem). (Prosím o domluvu s třídní učitelkou, učitelem).

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák bude testován až ve škole.

Žáci budou testováni ve třídách na začátku první vyučovací hodiny.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. září (příp. 2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest: např. FFP2, KN 95, po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Tito žáci nesmí: cvičit ve vnitřních prostorech, převlékat se společně s ostatními na TV, chodit na WC s ostatními žáky, ale na určené WC, zpívat, při jídle sedět samostatně.