Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > OČMU 2022

OČMU 2022Dne 12.9.2022 se na naší škole ZŠ a MŠ Ševětín konal projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí. Projekt byl zaměřen na události, které ohrožují zdraví, majetek a životní prostředí. Cílem projektu bylo seznámit žáky s prací integrovaného záchranného systému a správným chováním během mimořádných událostí. Získané znalosti žáci dále prohlubují v předmětech člověk a jeho svět. (fotografie)

Na školní zahradě čekalo na žáky několik stanovišť, které se svými třídními učiteli procházeli, plnili na nich zábavné úkoly a upevňovali si pravidla chování v nebezpečných situacích.

Hasičský záchranný sbor Správy železnic a Sbor dobrovolných hasičů městyse Ševětín žáky seznámil s náplní jejich práce a především se zásadami chování při mimořádných událostech jako je požár, živelné pohromy a havárie. Žáci se na malou chvíli mohli vžít do role hasičů, vyzkoušet si stříkat vodu z proudnice, hlasitost požárních sirén, manipulaci s hasičským vybavením a s velkým nadšením sledovali ovládání hasičského jeřábu.

Zdravotnická služba z nemocnice České Budějovice připomněla zásady poskytnutí první pomoci, správný obsah lékárničky, zopakovala čísla na tísňové linky. Žáci si opět mohli prohlédnout vybavení vozu zdravotnické služby a projet se na lehátku.

Nechyběla ani prohlídka policejních doplňků a vybavení auta městské policie. Ta žáky seznámila se situacemi, které obvykle řeší a s tím, jak by se během nich měli správně zachovat. Nakonec jim  zodpověděla všechny zvídavé otázky.

Zajímavým stanovištěm, které obohatilo náš program, bylo stanoviště ZOO Hluboká nad Vltavou pod vedením pana Martina Švihela. 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nám poskytla materiály a drobné dárky pro děti.

Žáci si projektový den velice užili a byl pro ně jistě přínosný. Dostali několik upomínkových předmětů a pracovní listy pro zopakování a upevnění informací, které během projektu získali. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Děkujeme starostovi SDH Ševětín panu Janu Fedrovi za jeho organizaci a těšíme se opět na další spolupráci.