Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Podpora žákům a rodičům > Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevůPrevence sociálně nežádoucích jevů: Mgr. Ivona Hercegová, email: i.hercegova@seznam.cz
Slovo úvodem...
V oblasti prevence sociálně patologických jevů se na naší škole snažíme pro žáky vytvářet bezpečné a sociálně pozitivní klima. Vzhledem k celospolečenskému nárůstu negativních a sociálně patologických jevů je nezbytné zahájit již na prvním stupni základní školy primární prevenci nežádoucích jevů, jako je agresivita, nekázeň a nesnášenlivost mezi dětmi. Tyto jevy mohou později přerůst v sociálně patologické chování (požívání drog a alkoholu, šikana, násilí, vandalismus). Cílem našeho pracoviště je takovému chování předcházet a minimalizovat je.
Svým žákům pomáháme v jejich cestě, jak vést zdravý životní styl podpořený tvůrčími aktivitami, jak se co nejlépe vyrovnat s tlakem vrstevnické skupiny a jak se vypořádat s případnými nezdary a zklamáním, které je v životě potkají.
Rodina a škola hraje v životě dětí důležitou roli, je a bude vždy nezastupitelným zdrojem vzorů pro správné chování a zdravé rozhodování.
Preventivní strategie školy je zakotvena v Minimálním preventivním programu školy.
Máš problémy, které Tě velmi trápí a nevíš si s nimi rady?
Nechceš o nich s nikým hovořit?
Netrap se a nezůstávej se svými černými myšlenkami sám. Svěř se. Může Ti pomoci systém „Nenech to být“.
Pamatuj, že problémy, o kterých nevíme, nemůžeme řešit!
Kde hledat pomoc?
Pomůžeme vám, kde hledat pomoc a na koho se obrátit v krizových situacích. Jsou chvíle, kdy každý z nás potřebuje poradit nebo pomoci, nemá se na koho obrátit, octne se sám nebo své blízké nechce svými problémy zatěžovat. Pokud nevíte, jak dál, a chtěli byste svůj problém svěřit někomu, kdo vám bude pozorně naslouchat, obraťte se s důvěrou na LINKY DŮVĚRY.

LINKA BEZPEČÍ
volání zdarma:
116 111 – platí pro celou Evropu
https://www.linkabezpeci.cz/

MODRÁ LINKA
+420 549 241 010
+420 608 902 410
help@modralinka.cz
chat.modralinka.cz

KRIZOVÁ LINKA ANABELL – poruchy příjmu potravy
+420 848 200 210
email posta@anabell.cz
www.anabel.cz

DROP IN Linka pomoci – drogové závislosti
+420 222 221 124
www.dropin.cz

NÁRODNÍ LINKA POMOCI AIDS
+420 800 144 444

LINKA POMOCI AIDS ČSAP
+420 800 800 980 nonstop
www.aids-hiv.cz

RODIČOVSKÁ LINKA
+420 840 111234

LINKA VZKAZ DOMŮ – DÍTĚ NA ÚTĚKU
+420 800 111 113