Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Platby za školné - nepřehlédněte...

Platby za školné - nepřehlédněte...Pro rodiče předškoláků a dětí s odkladem školní docházky:

prosíme o okamžité zrušení trvalých příkazů za platbu školného (240Kč). Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání bez úplaty.

Pro rodiče ostatních dětí:

Prosíme o nastavení trvalých příkazů na období od 1.9.2021 do 30.6.2022, tj. na 10 měsíců. Školné se od 1.9.2021 zvyšuje na 300Kč/měsíc. Pro děti, které nastoupí do mateřské školy později činí školné 150Kč/měsíc, kdy mateřkou školu nenavštěvují. 

Školné se platí vždy do 15. dne v měsíci na daný měsíc (za září - do 15. září atd.)

Platbu za školné je možné poslat i jednorázově na celých 10 měsíců dopředu, pololetně či měsíčně.

První platbu za školné u dětí, které nastupují poprvé do MŠ je nutno provést až po 1.9.2021, neboť platby uskutečněné do 31.8.2021 přichází na konto (variabilní symbol) jiného poplatníka.

V případě přeplatků vzniklých v důsledku chybně nastavených plateb budou tyto přeplatky poníženy o částky za bankovní poplatky.

Děkujeme Vám…