Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Hygienická opatření a informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2021/22

Hygienická opatření a informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2021/22Informace pro rodiče k hygienickým opatřením pro školní rok 2021/2022

 

 • Provoz MŠ od 6:00 do 16:30 hodin. Děti se scházejí ve své třídě. Provoz do 16:30 hodin je pouze ve třídě kytiček (zelený vchod), kam se všechny děti, které si ještě rodiče nevyzvedli, před půl čtvrtou převádějí.
 • Do mateřské školy nesmí být přijaty děti, které jeví známky respiračního onemocnění – rýma, kašel, teplota…Pokud má dítě nějakou alergii s těmito příznaky spojenou, prosíme o potvrzení dětského lékaře (v záznamech ji nemá žádné dítě uvedenu)
 • Při známkách onemocnění bude dítě izolováno od kolektivu a co nejrychleji předáno rodičům do domácí péče.
 • Pokud je to možné, dítě do MŠ vodí a vyzvedává 1 doprovázející  osoba – zamezíme tím zvýšenému pohybu cizích osob po budově MŠ než je nezbytně nutné.
 • Příchod do MŠ bude umožněn pouze od 6:00do 8:00hodin, pokud se rodiče předem nedomluví s učitelkou jinak.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase od 11:45 do 12:15 hodin a od 14:30hodin do konce provozní doby školy, v odůvodněných případech i dříve (opět záleží na domluvě s učitelkou na dané třídě).
 • Při příchodu do budovy použijte prosím dezinfekci na ruce, která je umístěna ve vstupních prostorách a nasaďte si respirátor. Doprovod dítěte bez nasazeného respirátoru může být z mateřské školy vykázán.
 • V budově a přilehlých prostorách mateřské školy se prosím zdržujte co nejkratší dobu a udržujte odstup.
 • Děti v areálu mateřské školy nepotřebují roušky. Děti nejsou testovány.
 • Dítě musí mít v 1. den docházky přihlášenou stravu, bez přihlášené stravy nelze dítě převzít. Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby si do konce srpna přihlásili děti ke stravování – platí i pro rodiče dětí, které budou do mateřské školy nastupovat v průběhu školního roku.
 • Informace k platbám školného Vám bylo zasláno předchozím emailem nebo je naleznete na webových stránkách školy "platby za školné - nepřehlédněte"  https://www.zssevetin.cz/.
 • Aktuální informace k hygienickým opatřením naleznete na webových stránkách školy, na vchodových dveřích a dveřích do šaten případně tříd dětí.