Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Školní online pokladna

Školní online pokladnaŠKOLNÍ PROGRAM (Školní online pokladna – ŠOP) 

Naše škola od tohoto okamžiku používá pro úhradu veškerých školních akcí systém Školní online pokladna = ŠOP. Tento systém je dostupný z jakéhokoliv PC, tabletu nebo mobilního telefonu připojeného k internetu. Rodič zde má přehled o zůstatcích a čerpání finančních prostředků z konta žáka.

Registrace v programu ŠOP je povinná.

Školní pokladna umožňuje bezhotovostně provádět úhradu plateb za akce a služby (návštěvy kina, divadla, exkurze, výlety, školy v přírodě, lyžařský výcvik, platba za sešity atd.), které pořádá škola.

Rodiče zašlou na účet školy: 2102312979/2010 finanční obnos, ze kterého se postupně hradí akce tak, jak se jich dítě účastní. Kdykoliv je možno kontrolovat zůstatek a množství akcí, kterých se žák zúčastnil. Dle naplánovaných akcí je nutné průběžně doplňovat finanční prostředky přes internetové bankovnictví nebo platbou na poště.

První vklad proveďte ve výši nejméně 500,- Kč.

Pokud dítě nebude mít 3 dny před konáním akce dostatečný zůstatek na svém účtu, nemůže se akce zúčastnit. Prostředky není nutno vkládat najednou, stačí je průběžně doplňovat, vždy ale s ohledem na dostatečný zůstatek pro dané období.

Účet školy pro školní pokladnu: 2102312979/2010, tato platba musí být vždy doplněna variabilním symbolem (ten získáte při registraci = číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného při registraci v ŠOP a se specifickým symbolem 75000202)

Důležité!! – každý rodič provádí registraci pouze jednou bez ohledu na počet dětí, které má ve škole. Pokud rodiče již systém školní pokladny využívali v jiné základní škole, do systému se neregistrují, přihlásí se do aplikace a na úvodní stránce programu provedou převedení svého dítěte do naší školy. ID naší školy je 75000202, po zadání ID vybrat školu ze seznamu, následně zadat příjmení a jméno dítěte (mělo by se objevit v seznamu, pokud ne, kontaktujte ředitelku školy Mgr. Janu Schnelzerovou 731 909 254) a převedení dokončete kliknutím na odeslat dítě ke schválení. Po schválení obdržíte informační email.

Postup registrace.

Pokud rodiče nemají možnost registrace přes internet nebo nemají přístup k PC, kontaktují ředitelku školy Mgr. Janu Schnelzerovou, domluvíme schůzku, na které rodiče ve škole zaregistrujeme. Pro další využívání aplikace není nutný přístup na internet ani k PC. Informace je možno získat od třídního učitele. Rodič pouze přijde o „komfort“ okamžitého přístupu k informacím a přehledu akcí žáka do budoucna i zpětně.

Více v přiloženém dokumentu.

Mgr. Jana Schnelzerová