Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkouškuOd školního roku 2021/2022 byla specifikace požadavků pro JPZ (jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky aktualizována.

ČESKÝ JAZYK

Do každého ze tří oddílů určených příslušným oborům vzdělání byla přidána část obsahující informace, které se týkají přípravy na JPZ.

Do úvodu jednotlivých částí byla přidána věta specifikující celkové zaměření didaktického testu: V didaktickém testu je kladen důraz především na ověřování čtenářské gramotnosti a s ní souvisejících dovedností.

Bylo upraveno pořadí jednotlivých okruhů ověřovaných vědomostí/dovedností. Název okruhu slohová výchova byl zpřesněn na komunikační a slohová výchova.

Aktualizované pořadí ověřovaných okruhů:

  1. porozumění textu
  2. komunikační a slohová výchova
  3. pravidla českého pravopisu
  4. slovní zásoba, tvoření slov
  5. skladba
  6. tvarosloví
  7. literární výchova

Některé požadavky nebo jejich části byly ze specifikace vyřazeny.

MATEMATIKA

V každém oddílu určených příslušným oborům vzdělávání byla druhá část „Příklady testových úloh“ nahrazena částí „Podpora pro uchazeče“.

Některé požadavky nebo jejich část byly ze specifikace vyřazeny.

V části C2 byl doplněn text, který bude ve školním roce 2021/2022 součástí testového sešitu. Obsahuje druhé mocniny čísel 11–20, přibližné hodnoty čísla π, vzorce pro rozklad kvadratických mnohočlenů na součin a vzorce pro obvod a obsah kruhu.

Vyučující českého jazyka a matematiky v 9. ročníku (Mgr. Marcela Cimbůrková a Mgr. Andrea Hromádková) podrobněji seznámí žáky s novými změnami v přijímacím řízení ve š.r. 2021/2022 a budou procvičovat na konkrétních příkladech a úlohách. Zaměří se hlavně na problémové úkoly.

V hodinách Pč- Svět práce seznámí Mgr. Hana Faloutová žáky 9. ročníku obecně se změnami v přijímacím řízení, objasní změny v porovnání s dřívějšími zadáními úloh.

Přílohy:

č. 1 – Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: český jazyk a literatura

č.2  - Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: matematika

 

Zpracovala Mgr. Hana Faloutová dne 20.12. 2021