Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Informace ke konzultacím pro 2. stupeň ZŠ Ševětín

Informace ke konzultacím pro 2. stupeň ZŠ ŠevětínOd 8. 6. 2020 jsou umožněny vzdělávací aktivity na základních školách i žákům 2. stupně.
Na naší škole budou probíhat formou konzultací 1x týdně pro jednotlivé ročníky. Žáci se setkají s třídními učiteli a s vyučujícími jednotlivých předmětů, kteří s nimi projdou úkoly z distanční výuky (dovysvětlí, objasní nejasnosti, odpoví na otázky,…). Dále se musí řešit odevzdání učebnic, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí nepřítomných žáků a předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Konzultace budou probíhat následovně:
6. A + 6. B – přihlášení žáci počkají před školou na svou třídní učitelku. Ta si od nich vybere čestné prohlášení podepsané rodiči, po přezutí v šatně a dezinfekci rukou přejdou do třídy (6. B do své třídy a 6. A do třídy 5. B). Každý žák si přinese 2 roušky a sáček na odkládání roušek. Následuje třídnická hodina, kde budou žáci seznámeni s organizací dne, s hygienickými pravidly ve třídě, mimo třídu a v jídelně a dalšími pokyny. Poté se u dětí budou střídat vyučující jednotlivých předmětů ČJ, M, AJ, F, D, Z, PŘ. Žáci si do školy přinesou školní sešity uvedených předmětů, pracovní sešity z AJ a učebnice ČJ a M.
Konzultace budou probíhat každé úterý od 8.00 do 11.20 hodin (9.6., 16.6., 23 6.).
7. ročník – přihlášení žáci budou rozděleni do 2 skupin, abychom splnili max. počet 15 žáků ve třídě (rozdělení skupin se žáci dozví při nástupu do školy). Pro žáky 7. ročníku platí stejné informace jako pro 6. ročník. 1. skupina bude ve třídě 9. A, 2. skupina bude ve třídě 9. B.
Konzultace budou probíhat každou středu od 8.00 do 11.20 hodin (10.6., 17.6., 24.6.).
8. A + 8. B – pro tyto 2 třídy platí stejné informace. Výuka bude pouze v jedné skupině, protože počet přihlášených dětí splňuje počet max. 15 žáků ve třídě. Kromě uvedených předmětů si žáci přinesou i sešity na chemii a na německý jazyk + pracovní sešit na NJ.
Konzultace budou probíhat každý čtvrtek od 8.00 do 11.20 hodin (11.6., 18.6., 25.6.).
Obědy si zájemci přihlásí sami.
9. A + 9. B Pro nejstarší žáky naší školy jsme vyhradili páteční individuální konzultace. To znamená, že ti žáci, kteří by měli potřebu určitou učební látku ještě vysvětlit, domluví si individuální schůzku s jednotlivými učiteli. Přes Školu online si domluví hodinu a mají možnost přijít do školy na pohovor s vyučujícím, který mu s jeho problémem pomůže.

Mgr. Jana Schnelzerová, ředitelka školy