Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní metodik prevence > Etické dílny

Etické dílnyUzavření škol v loňském školním roce mělo nepříznivý vliv také na mezilidské vztahy mezi dětmi. Dlouhodobá nemožnost sociálního kontaktu v prostředí školy narušila přirozený vývoj klimatu jednotlivých tříd. Dlouhá izolace od svých vrstevníků, změna prostředí ze školního na domácí, změna způsobu výuky, to vše způsobilo nabourání již tak křehkých vazeb nejen mezi dětmi, ale i mezi dětmi a učiteli. Všichni učitelé a zejména třídní projevují maximální snahu navázat na pozitiva, se kterými se děti do školy vrátily a pracovat na vytváření zdravého prostředí třídy a školy ve smyslu rozvíjení a utužení kamarádských vztahů, podpoře ochoty spolupráce a vzájemné pomoci, osvojování si základních pracovních návyků a pravidel slušného chování.
V rámci prevence rizikového chování spolupracujeme již třetím rokem s neziskovou organizací Hope4kids – Etické dílny. S paní lektorkou cílíme vybrané interaktivní zážitkové programy na jednotlivé třídy a konkrétní problémy. V letošním roce jsou programy zaměřeny především na znovuotevření a návrat dětí do škol a s tím spojená možná rizika. Již na konci září se rozběhly první preventivní programy pro celý druhý stupeň. Žáci 6. a 7. ročníku se zapojili do Programu „Tajuplný ostrov“ zaměřeného na komunikaci, spolupráci, kreativitu a prevenci agresivity. Formou různých her a aktivit měly děti možnost zažít pocit sounáležitosti a vzájemné důvěry, učily se spolupracovat a komunikovat jako celek, bez ohledu na to, kdo s kým kamarádí a v neposlední řadě se i pobavily. Pro 8. a 9. ročník jsme tentokrát vybrali program s názvem „Filmová škola“. I tento program má za cíl motivovat žáky k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, založené na vzájemné komunikaci, spolupráci a sounáležitosti a stavět se proti tomu, co vzájemné vztahy narušuje. Při jedné z aktivit – Filmový pás – doplňovaly děti jednotlivá filmová okénka svými společnými zážitky z doby minulé, kdy nejvíce zmiňovaly distanční výuku, její pozitiva a negativa, tak, jak to cítily a prožívaly a do druhé části filmu skládaly svá přání toho, co by chtěly v budoucnu se svou třídou ještě zažít. V závěrečné reflexi měl každý možnost se vyjádřit k tomu, jak vidí svou třídu a zamyslet se nad tím, jak přispět ke zkvalitnění bezpečného klimatu ve třídě. I tento program byl plný zábavy.

Mgr. Ivona Hercegová