Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Zvyšování kvality školy

Zvyšování kvality školyZvyšování kvality školy
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa
2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl
02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012963
Výzva
02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Aktivity projektu
2.I/1 – Školní asistent - personální podpora MŠ
2.I/13 - Projektový den mimo školu
2.I/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.II/11 - CLIL ve výuce v ZŠ
2.II/16a - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů
2.II/19 - Projektový den ve škole
2.II/20 - Projektový den mimo školu
2.II/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.V/10a - Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 64 hodin/64 týdnů
2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK
2.V/13 - Projektový den mimo ŠD/ŠK
2.V/7 - Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK Financování projektu
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu: 2 034 768,00
Dotace EU: 1 729 552,79
Podíl poskytnuté dotace: EU 85 %
Státní rozpočet: 305 215,21
Podíl poskytnuté dotace: SR 15 %
Doba realizace
9/2019 – 8/2021

logo.jpg