Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“

„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“Od září do listopadu 2020 se žáci 2. a 3. tříd zúčastní plaveckého výcviku. Za tímto účelem škola využila ROZVOJOVÉHO PROGRAMU na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020: 

„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“
Čl. 1 Cíl programu
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podporuje plaveckou výuku žáků základních škol, která je v našem státě organizována od konce šedesátých let. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, protože téměř úplně odstranila chybějící plavecké dovednosti žáků základních škol.
(2) Cílem rozvojového programu je podpořit povinnou výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky, mimo škol zřizovaných ministerstvy.
(3) Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.
Čl. 2 Účel dotace
(1) Účelem dotace je finanční podpora povinné výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Dotace tedy může pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem.