Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zdražení stravného, platby za školné - nepřehlédněte...

Zdražení stravného, platby za školné - nepřehlédněte...STRAVNÉ:

Od 1. 8. 2022 došlo k navýšení stravného. 

Bližší informace naleznete v sekci Školní jídelna. Prosíme rodiče o kontrolu nastavené výše inkasa, aby jim platby mohly být odečteny z účtu.

ŠKOLNÉ:

Pro rodiče předškoláků a dětí s odkladem školní docházky:

prosíme o okamžité zrušení trvalých příkazů za platbu školného (300 Kč). Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání bez úplaty.

Pro rodiče ostatních dětí:

Prosíme o nastavení trvalých příkazů na období od 1.9.2022 do 30.6.2023, tj. na 10 měsíců. Školné v současné době - 300 Kč/měsíc. Pro děti, které nastoupí do mateřské školy v průběhu školního roku činí školné 150Kč/měsíc (platí pro měsíce, kdy mateřkou školu nenavštěvují). 

Školné se platí vždy do 15. dne v měsíci na daný měsíc (za září - do 15. září atd.)

Platbu za školné je možné poslat i jednorázově na celých 10 měsíců dopředu, pololetně či měsíčně. U plateb nezapomeňte uvést správný variabilní symbol dítěte. Ten zůstává po celou dobu docházky do mateřské školy stejný.

Číslo účtu pro platby školného - 000035 - 566578389/0800 ( pro stravné je číslo účtu jiné!)

První platbu za školné u dětí, které nastupují poprvé do MŠ je nutno provést až po 1.9.2022, neboť platby uskutečněné do 31.8.2022 přichází na konto (variabilní symbol) jiného poplatníka.

V případě přeplatků vzniklých v důsledku chybně nastavených plateb budou tyto přeplatky poníženy o částky za bankovní poplatky.

Děkujeme Vám…