Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Provoz školy od 16.9.2021

Provoz školy od 16.9.2021Od 13. 9. 2021 nebude ve škole platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.

V případě, kdy žák odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. V takových případech neposkytujeme distanční výuku. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

Plavecký výcvik: pro žáky naší koly neplatí doložení OTN. Provozovatel zajistil oddělení prostor tak, aby žáci školy používali jiné prostory než ostatní žáci z jiné školy.