Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Provoz školy od 12. dubna 2021

Provoz školy od 12. dubna 2021Vážení rodiče,

informujeme vás o zajištění provozu Základní školy Ševětín od 12. dubna 2021:

Naše škola obdržela pro samoodběry LEPU TESTY (více zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)

PODMÍNKA VSTUPU DO ŠKOLY:

 • Do školy k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • osobní přítomnost je žákovi umožněna pouze na základě negativního výsledku testování
 • žák bude mít na obličeji jednorázovou roušku (chirurgickou)

OMLOUVÁNÍ ABSENCE ŽÁKA:

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování (zákonný zástupce informuje třídního učitele), škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale budeme žákovi posílat úkoly: www.skolaonline.cz – domácí úkoly.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

Testování žáků bude probíhat každé pondělí a čtvrtek podle rozpisu příchodu žáků do školy.

(Žáci, kteří budou navštěvovat ranní družinu si provedou samoodběr u školní družiny za asistence rodiče, nebo vychovatelky školní družiny.)

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Učitel vykonává pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si žáci sami provedou test.
 • Testování probíhá v učebně, kde bude probíhat první vyučovací hodina dle rozvrhu. Dohled nad žáky vykonává vyučující. Tento vyučující zároveň dohlíží nad provedením testů a zapisuje údaje o přítomných žácích a výsledcích testů.
 • V případě testování žáků 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – rodičem. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
  • Žák přijde do školy sám – před vchodem do školy si žáky vyzvedne třídní učitel a odvede je do své třídy, kde dětem vysvětlí a umožní samoodběr.
  • Žák přijde do školy s rodičem – na určeném místě bude vyučující, který rodiče a žáky seznámí se samoodběrem. Rodič pomůže svému dítěti se samoodběrem a nahlásí výsledek testu učiteli. V případě negativního testu žák odchází do své třídy.
 • Žáci 4.A, 4.B, 5.A a 5.B si vykonávají samoodběr sami za dohledu svého učitele.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování (ranní družina), je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Proces testování a návazné kroky probíhají dle pravidel uvedených v tomto manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.

KDY SE ŽÁK TESTOVAT NEMUSÍ:

Příklad: Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost se testování účastnit.

 

Prosíme rodiče, aby děti seznámili se samoodběrem a připravili tak své děti na to, co je ve škole čeká.

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ - LEPU testem:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 • otevírá vyhodnocovací kartu,
 • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
 • odstraňuje lepicí proužek,
 • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
 • otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
 1. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 2. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 3. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 4. Vyhodnocení testu:
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

NASTAVENÍ VÝUKY OD 12. DUBNA 2021: ROTAČNÍ VÝUKA

Do školy dejte prosím vašemu dítěti dostatečné množství roušek a oblečení. Pokud to bude možné, budou děti venku.

 1. týden (12. - 16. 4. 2021):

1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 5.A prezenčně (3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5.B distančně)

     2. týden (19. - 23. 4. 2021)

3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5.B prezenčně (1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 5.A distančně)

 

1.A (3.A) - po celý týden vstup do školy v 7: 40 hodin hlavním vchodem

Po a Čt - testování

Dohled při testování: Michaela Hašová

 

1.B (3.B) - po celý týden vstup do školy v 7: 40 hodin vchodem u jídelny a budou používat šatnu školní družiny

Po a Čt - testování

Dohled při testování: Jan Duspiva

 

2.A (4.A) - po celý týden vstup do školy v 8:00 hodin hlavním vchodem

Po a Čt - testování

Pomoc při testování: Michaela Hašová

2.B (4.B) - po celý týden vstup do školy v 8:00 hodin vchodem u jídelny a budou používat šatnu školní družiny

Po a Čt testování

Pomoc při testování: Jan Duspiva

5.A (5.B) - po celý týden vstup do školy v 7:45 hodin vchodem ze dvora do haly

Po a Čt - testování


Ostatní třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A a 9.B - distanční výuka

 

SKUPINOVÉ KONZULTACE:

 

na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky (ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA), a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.

ZAJIŠTĚNÍ:

Konzultace budou probíhat:

Každé pondělí a úterý od 14:00 do 16:00 hodin.

Před vstupem do školy si žák provede samoodběr. (Přijde-li v pondělí i v úterý, tak pouze jeden samoodběr v pondělí.)

Konzultace bude zajišťovat Mgr. Michaela Hašová.

Kdo bude chtít konzultaci, kontaktujte paní učitelku Mgr. Michaelu Hašovou: 606 871 065, m.hasova@centrum.cz

Pokud bude více zájemců, zajistíme pedagogy na tyto konzultace.

  

Oběd: 

 1. týden:

1.A - 11:30

1.B - 11:40

2.A - 11:50 (Po, Út, Pá) a ve 12:30 (St, Čt)

2.B - 12:00 (Po, St, Pá) a ve 12:30 (Út, Čt)

5.A - 12:40 (Út, St, Čt, Pá) a ve 13:30 (Po)

 1. týden:

3.A - 12:00 

3.B - 12:10 

4.A - 12:20 

4.B - 12:30 

5.B - 12:40 (Po, Út, St, Pá) a ve 13:30 (Čt)


Žáci, kteří nechodí na oběd do školní jídelny, odcházejí po vyučování domů, nebo do školní družiny.

 

Více informací na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

Mgr. Jana Schnelzerová