Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Přítomnost žáků 9. ročníků od 11.5.2020

Přítomnost žáků 9. ročníků od 11.5.2020V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků na prezenčním vzdělávání je pouze dobrovolná. Žákům 9. tříd ZŠ a MŠ Ševětín je umožněna účast na prezenčním vzdělávání ve dnech pondělí až čtvrtek od 8.00 do 11.40. Začátek výuky je v pondělí 11.5.2020 v 8:00. Výuka bude probíhat ve dvou blocích českého jazyka a matematiky s přestávkou. Školní jídelna bude pro žáky otevřena. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy. Obsahem je písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez tohoto prohlášení není možná přítomnost žáka ve škole!!! Žáci odevzdají první den ve škole. Pokud bude žák přihlášen k výuce, je jeho účast povinná, pokud bude nepřítomen, je třeba nepřítomnost omluvit. Tato absence se nezapočítává. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Přihlášením a odevzdáním čestného prohlášení rodič potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami prezenční výuky. Distanční vzdělávání pro žáky, kteří nebudou přítomni ve škole, bude probíhat stejnou formou jako doposud. čestné prohlášení

Mgr. Jana Schnelzerová - ředitelka školy