Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky

Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházkyŠkolní zralost - optimální připravenost dítěte pro vstup do základní školy

§ 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Tiskopis: Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky. (word)

Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky. (PDF)