Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Nástup žáků 1. stupně do školy od 25.5.2020

Nástup žáků 1. stupně do školy od 25.5.2020Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 bude umožněna od 7:40 hodin do 16 hodin.
Žáci budou rozděleni do 15ti členných skupin s ohledem na dobu přítomnosti ve škole a s přihlédnutím k provozním možnostem školy. K těmto skupinám budou přiděleni vyučující. (V některých případech pravděpodobně nebudou zachovány ani třídy a třídní učitelé). Provoz bude rozdělen na tři části:
vzdělávací aktivity – stravování – odpolední aktivity.
Vzdělávací aktivity budou probíhat pro 1. a 2. třídy od 8:00 do 11:40 hodin a u 3. až 5. tříd od 8:00 do 12:00 hodin. (Pak bude následovat stravování a odpolední aktivity.) Stravování bude zajištěno ve školní jídelně – přihlaste prosím své děti ke stravování, pokud budete chtít oběd.
Žádám všechny zákonné zástupce, aby se vyjádřili nejpozději do 18. 5. 2020 k účasti svých dětí na vyučování formou emailu na e-mail třídního učitele.
Na první den výuky musí žák přinést podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení není účast žáka ve škole možná.
Celý systém výuky musíme předem důkladně připravit, zabezpečit, proto je vyjádření zákonných zástupců závazné a nelze ho měnit.
V případě, že vyjádření neobdržíme do 18. 5., nebude žák do skupiny zařazen a dále jej budeme vzdělávat formou dálkové výuky.
Všechny podrobné informace o výuce a rozdělení žáků do skupin obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu, nebo do systému škola online od svých třídních učitelů do 22. 5. 2020. čestné prohlášení

Mgr. Jana Schnelzerová - ředitelka školy