Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK S PLATNOSTÍ OD 26.DUBNA 2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK S PLATNOSTÍ OD 26.DUBNA 2021MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUČEK S PLATNOSTÍ OD 26.DUBNA 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo několik úprav v procesu konání přijímacích zkoušek na SŠ v tomto školním roce.

V zájmu snížení rizika přenosu nákazy je stanovena povinnost nechat se otestovat a předložit výsledek negativního testu jako podmínka pro přístup k přijímací zkoušce. Účelem testování je ochrana veřejného zdraví a snížení rizika nákazy dalších uchazečů.

Ředitelé SŠ vyhlásili v kritériích přijímacího řízení k 31. lednu 2021, zda bude daná škola konat jednotnou přijímací zkoušku nebo školní přijímací zkoušku.

Jednotná přijímací zkouška se koná v 1. řádném termínu 3. května 2021 a v 2. řádném termínu 4. května 2021. Náhradní termíny pro všechny typy studia jsou a 3. června 2021.

Pro šestiletá a osmiletá gymnázia platí termíny 5. a 6. května 2021.

Školní přijímací zkoušky se budou konat v průběhu období od 5. do 19. května 2021.

Uchazeči o střední vzdělávání s maturitní zkouškou se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že před konáním přijímací zkoušky předloží potvrzení:

  • o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
  • nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 , provedených ve škole, jejíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech

 Toto potvrzení může být nahrazeno také:

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo od RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní

 Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem (podporující osoba).

 

7.4. 2021 zpracovala Mgr. Hana Faloutová

(podle Mimořádného opatření MZDR ze dne 6.4. 2021)