Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Informace k provozu ZŠ Ševětín od 18. listopadu 2020

Informace k provozu ZŠ Ševětín od 18. listopadu 2020Od 18. listopadu 2020 (středa) budou chodit do školy žáci 1.A, 1.B, 2.A a 2.B. Ostatní třídy (3. - 9. třídy) se budou i nadále vzdělávat distančním způsobem).

 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Postup: Rodiče kontaktují Mgr. Michaelu Hašovou, která bude podávat veškeré konzultace a sestaví jejich harmonogram: mobil: 606 871 065, email:m.hasova@centrum.cz. Rodiče si domluví termín a obsah konzultace.  

Organizace příchodu, odchodu a pohybu žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Prosíme rodiče o důsledné dodržování časů příchodu do školy:

1.A: vstup do školy v 7:45
1.B: vstup do školy v 7:55
2.A: vstup do školy v 8:05
2.B: vstup do školy v 8:15

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání - hodiny TV a HV budou nahrazeny aktivním pobytem žáků venku - podle doporučení MŠMT.

Školní družina i školní jídelna bude v provozu. S jejím provozem a opatřeními budou žáci seznámeni a poučeni o chování v těchto prostorech. Ve školní jídelně se mohou stravovat jen žáci 1.A, 1.B, 2.A a 2.B. Pro žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem, platí stále možnost odběru obědu do jídlonosiče za dotovanou cenu podle pokynů, které jste obdrželi. (Družina bude v provozu od 6:30 hodin. Před vyučováním si třídní učitelé své žáky v družině převezmou a vyzvednou zbytek žáků své třídy v šatně. V odpoledních hodinách pak provoz družiny bude pokračovat.)

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. To znamená i při vyučování. Prosím dejte svému dítěti na každý den několik roušek, aby byl pobyt ve škole pro vaše dítě co nejpohodlnější. Ve třídách se bude intenzivně větrat, proto přibalte svému dítěti do školní tašky ještě jednu vrstvu oblečení, které se bude hodit i pro pobyt venku.