Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Informace k provozu školy od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Informace k provozu školy od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021Provoz mateřské školy je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
Provoz základní školy:
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Vstup žáků do školy, kteří nebudou v ranní družině:
1.A hlavním vchodem v 7:45
1.B vchodem školní družiny v 7:45 - šatna ŠD
2.A hlavním vchodem v 7:50
2.B vchodem školní družiny v 7:50 - šatna ŠD
Odchod žáků na oběd (žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odchází v tento čas domů ze školy přidělenými vchody jako při vstupu do školy)
1.A: Po, Út, St, Čt, Pá: 11:35
1.B: Po, Út, St, Čt, Pá: 11:40
2.A: Po, Út, Pá: 11:45, St, Čt: 12:30
2.B: Po, St, Pá: 11:50, Út, Čt: 12:35
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Při hodinách TV a HV - pobyt venku.
Prosím dejte svému dítěti na každý den několik roušek, aby byl pobyt ve škole pro vaše dítě co nejpohodlnější. Ve třídách se bude intenzivně větrat, proto přibalte svému dítěti do školní tašky ještě jednu vrstvu oblečení, které se bude hodit i pro pobyt venku.
Provoz školní družiny:
Školní družina bude v provozu bez omezení provozní doby. Žáci budou poučeni o zařazení do jednotlivých oddělení.
1. oddělení ŠD: 1.A, 2. oddělení ŠD: 1.B, 3. oddělení ŠD: 2.A, 4. oddělení ŠD: 2.B
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník – Mgr. Michaela Hašová), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Postup: Rodiče kontaktují Mgr. Michaelu Hašovou, která bude podávat veškeré konzultace a sestaví jejich harmonogram: mobil: +420 606 871 065, email: m.hasova@centrum.cz. Rodiče si domluví termín a obsah konzultace.
Školní jídelna:
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat obvyklým způsobem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.