Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Fyzikální měření a experimenty

Fyzikální měření a experimentyFyzikální měření a experimenty (fotografie)

V jednom z měření jsem žákům zadala graf závislosti dráhy na čase a jejich úkolem bylo pohybovat se vzhledem k senzoru tak, aby právě vytvořili takový průběh grafu. Uvědomili si při tom, co jednotlivé části grafu znamenají, kdy se těleso pohybuje rovnoměrným pohybem, kdy nerovnoměrným pohybem a kdy je po určitou dobu v klidu vzhledem k výchozímu bodu. Pro jednotlivé části grafu pak žáci vypočítali rychlost a určili průměrnou rychlost celého pohybu.

V dalším měření si žáci vyrobili "termosku" pomocí kádinky, alobalu, novin a bublinkové fólie. Jejich úkolem bylo měřit změnu teploty v závislosti na čase a vysvětlit, proč u každé skupiny vycházely různé teplotní rozdíly. Všichni se shodli na tom, že záleží na pořadí jednotlivých vrstev materiálu a na kvalitním utěsnění. Pak aplikovali své poznatky a porovnávali s běžným použitím. Vyjasnili si rozdíly mezi teplem a teplotou, zjistili význam měrné tepelné kapacity a proč je její hodnota pro každou látku jiná a jaký obrovský význam má to, že právě měrná tepelná kapacita vody je ve srovnání s ostatními látkami veliká.

A proč toto měření můžeme provádět? Je to díky rekonstrukci a novému modernímu vybavení učebny fyziky a chemie.

Do výuky byl zařazen měřící systém od společnosti PASCO. PASCO má nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky.

Software Pasco SPARKvue Science Learning Application slouží jako nejnovější software  od společnosti Pasco ke sběru dat, vizualizacím, analýzám a další práci s nasbíranými daty. SPARKvue funguje na většině platformách uzpůsobených pro práci s daty. Celý software je navržen pro jednoduché a velmi rychlé ovládání. Po didaktické stránce žák vidí uprostřed celého programu v grafické podobě naměřená data a další důležité hodnoty, jako jsou například okolní podmínky, ve kterých probíhá měření. Uspořádání ovládacích ikon je velmi přehledné, zabírá jen minimální část obrazovky a velmi snadno se ovládá.

Mgr. Jana Schnelzerová

3.png