Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Cena stravného ve školní jídelně od 1.8.2022

Cena stravného ve školní jídelně od 1.8.2022 • Strávníci ze školního roku 2021 - 2022 budou automaticky přihlášeni a převedeni do školního roku 2022 - 2023.
 • Nastavené stravovací zvyklosti u strávníků budou zrušeny a je potřeba si je po telefonické dohodě znovu domluvit.
 • Strávníci zablokovaní v tomto školním roce budou zablokováni i v roce následujícím.

Informujeme o nových cenách stravného ve školní jídelně ZŠ a MŠ Ševětín od 1.8.2022

Základní škola:                                                                        Mateřská škola:

oběd

7 – 10 let

27,- Kč

 

do 6 let

 

7 let

        

11 – 14 let

29,- Kč

přesnídávka

9,- Kč

přesnídávka

9,- Kč

        

15 a více

31,- Kč

oběd

24,- Kč

oběd

27,- Kč

        

plná cena

80,- Kč

svačina

9,- Kč

svačina

9,- Kč

 

Kalkulace stravného k 1.8.2022 školní jídelny ZŠ a MŠ Ševětín

 

 1. Potraviny………………………………………………………… 31,00 Kč
 2. Mzdy……………………………………………………………... 20,50 Kč

(91 485,00 x 1,358 = 124 237,00 : 6 060 obědů)

 1. Media
 2. voda(dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha č. 12, pol40-12m3/na 1 str.)

(50 strávníků X 12 x 65,06 Kč x 1,1) : 6 060 obědů………………………………….  7,09 Kč

 1. Teplo ( plyn) 2 235 156,00 Kč x : 8 (1/2 pavilonu) : 85 000 obědů………3,29 Kč
 2. Elektřina 1 088 467,00 Kč x 176/321 KW inst. výkonu : 85 000.…………7,02 Kč
 3. Teplá voda 310 m3 x 722,04 Kč x 2,40 (podíl ŠJ) : 85 000 ………………6,32 Kč
 4. Odpisy 129 780 Kč : 76 356 obědů…………………………………………1,52 Kč
 5. Ostatní věcné náklady 277 000,00 Kč : 85 000 ……………………………3,26 Kč

                                                                                                                       ----------------------                                                                                

                                                                                      Celkem                          80,00 Kč