Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Projekt "Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II."

Projekt "Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II."Projekt "Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II."

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Spolupráce bude probíhat v rámci projektových dnů pro žáky naší školy, které bude zajišťovat Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3.

Projektový den bude organizován dvakrát za školní rok v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.

Vzdělávací program bude zaměřen do oblasti technického vzdělávání a bude probíhat v laboratořích a odborných učebnách VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích takto:

  • První projektový den bude zaměřen do oblasti robotiky. V elektrotechnické laboratoři si žáci po teoretickém úvodu a vysvětlení základů programování robotů zkusí postavit a naprogramovat svého robota, případně robotickou ruku.
  • Druhý projektový den bude zaměřen do oblasti 3D virtuální reality. V automobilní laboratoři si žáci vyzkouší práci v 3D virtuální realitě.

Spolupráce bude probíhat 2x za školní rok 2021 - 2022 a 2x za školní rok 2022 - 2023, každý projektový den vždy v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.

Spolupráce bude zahájena 1.9.2021 a bude trvat po dobu tří let od zahájení využívání vybavení zakoupeném v projektu, tj. do 31.8.2024.