Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Dotační program pro podporu školních a mimoškolních zájmových aktivit dětí

Dotační program pro podporu školních a mimoškolních zájmových aktivit dětíDotační program pro podporu školních a mimoškolních zájmových aktivit dětí, který je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje
logo.png
Cílem programu je podpora rodin s dětmi od 3 do 19 let a zachování a rozvoj školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území regionu. V návaznosti na vyhlášení krajského programu „My v tom Jihočechy nenecháme“ Krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích a se souhlasem Rady městyse Ševětín jako zřizovatele školy z 26. 10. 2022 vstoupit do uvedeného programu je možné podávat žádosti také na Základní škole a Mateřské škole Ševětín, Školská 189, 373 63 Ševětín.

 

Děti žadatelů musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora se týká prvního pololetí školního roku 2022/2023, tedy aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023. Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která zajišťuje podporované aktivity.

  V případě naší školy lze uplatňovat nárok:

 • na školní stravné (v maximální výši dle kategorií:
  • školka (všechny děti mimo předškoláků) 4 242,- Kč
  • školka (předškoláci) 4 545,- Kč
  • 1. stupeň ZŠ 2 592,- Kč
  • 2. stupeň ZŠ 2 784,- Kč
  • nad 15 let 2 976,- Kč  
 • platba za pobyt žáka ve ŠD (září až červen 1000,- Kč)
 • platba za dítě v MŠ (září až červen 3000,- Kč)

Celkově může být žádáno maximálně o 4000 Kč na dítě (v součtu všech žádostí u všech organizací). Vyplacení příspěvku žádosti odpovídající podmínkám programu „My v tom Jihočechy nenecháme“ bude provedeno zpětně. Žadatelé si jednotlivé aktivity předfinancují.

Žádáme všechny případné zájemce o pečlivé nastudování parametrů dotačního programu a přesné vyplnění žádosti se všemi potřebnými přílohami. Součástí webových stránek www.myvtomjihocechynenechame.cz je kromě žádosti a jednotlivých povinných příloh také nápovědní interaktivní kalkulačka nároku na podporu.

Vyplněné formuláře žádosti s přílohami doručte osobně do kanceláře školy k rukám Ing. Jitky Blažkové:

v termínu 10. 11. – 5. 12. 2022  mimo 17. - 18.11.2022 (ředitelské volno), pondělí 14:30 - 15:30 hod., středa 7:40 - 9:00 hod.

Po 5.12.2022 nebude možno žádost podat.

Škola následně požádá Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o prostředky dotace. Po získání vyžádaných prostředků (schválení dotace Radou Jihočeského kraje) bude škola oprávněným žadatelům proplácet přiznanou podporu v programu, a to zpětně, bezhotovostně na zadané bankovní účty.

Podrobné informace k projektu: 

Podpora aktivit dětí a mládeže | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME (myvtomjihocechynenechame.cz)

V případě otázek neváhejte využít infolinky projektu

E-mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz

Tel.: 386 720 149 po, st: 8:00 - 16:30, út, čt, pá: 8:00 - 14:00

Mgr. Jana Schnelzerová - ředitelka školy