Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Provoz školy od 30.9.2021

Provoz školy od 30.9.2021Z níže uvedeného plyne, že školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro děti a žáky dané školy je v zásadě možné konat bez dokládání OTN i tam, kde jinak obecně doložení OTN musí provozovatelé vyžadovat. Týká se to škol v přírodě, návštěv divadel, galerií, muzeí, hradů, zámků, ZOO apod. 
Ovšem škola si musí dokládání OTN u provozovatele před školní akcí ověřit.

OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě

• krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, které jsou poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem a žákům jedné školy nebo je dozorujícím osobám, nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby děti a žáci jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby, 

• skupinových prohlídek zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, kterých se v rámci vzdělávání účastní výhradně děti a žáci jedné školy nebo je dozorující osoby, o povinnost dokládat OTN se týká pouze skupinových prohlídek daných prostor, v případě individuálních prohlídek OTN vyžadováno není,

• provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, kterých se účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby, o upozorňujeme, že provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce má povinnost vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

• konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, akademických obřadů, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, o tato výjimka doplňuje již současně platnou výjimku z tohoto bodu, podle které se OTN nedokládá v rámci vzdělávacích akcí a zkoušek, konaných v rámci vzdělávání na školách,

• konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí.


Mgr. Jana Schnelzerová