Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Projekt OČMU 2021

Projekt OČMU 2021Projekt OČMU (fotografie)

Dne 3.9.2021 se na naší škole ZŠ a MŠ Ševětín konal projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí. Projekt byl zaměřen na události, které ohrožují zdraví, majetek a životní prostředí. Cílem projektu bylo seznámit žáky s prací integrovaného záchranného systému a správným chováním během mimořádných událostí. Získané znalosti žáci dále prohlubují v předmětech člověk a jeho svět.

Na školní zahradě čekalo na žáky několik stanovišť, které se svými třídními učiteli procházeli, plnili na nich zábavné úkoly a upevňovali si pravidla chování v nebezpečných situacích.

Hasičský záchranný sbor Správy železnic a Sbor dobrovolných hasičů městyse Ševětín žáky seznámil s náplní jejich práce a především se zásadami chování při mimořádných událostech jako je požár, živelné pohromy a havárie. Žáci se na malou chvíli mohli vžít do role hasičů, vyzkoušet si stříkat vodu z proudnice, hlasitost požárních sirén, manipulaci s hasičským vybavením a s velkým nadšením sledovali ovládání hasičského jeřábu.

Dopravní zdravotnická služba Českých Budějovic připomněla zásady poskytnutí první pomoci, správný obsah lékárničky, zopakovala čísla na tísňové linky. Žáci si opět mohli prohlédnout vybavení vozu zdravotnické služby a projet se na lehátku.

Nechyběla ani prohlídka policejních doplňků a vybavení auta městské policie Trhových Svinů. Ta žáky seznámila se situacemi, které obvykle řeší a s tím, jak by se během nich měli správně zachovat. Nakonec jim  zodpověděla všechny zvídavé otázky.

Na stanovišti zdravotní pojišťovny se diskutovalo o zdravém životním stylu a soutěžilo se například v hodu na koš. Oddělení Ministerstva dopravy BESIP se věnovalo vhodnému chování v silničním provozu. Žáci se seznamovali s bezpečným a správným pohybem na chodníku, na silnici a v obytné zóně. Dále si připomněli zásady bezpečnosti při jízdě na kole, inline bruslích, skateboardu a koloběžce. Zopakovali si důležitost používání helmy, chráničů a reflexních prvků.

Žáci si projektový den velice užili a byl pro ně jistě přínosný. Dostali několik upomínkových předmětů a pracovní listy pro zopakování a upevnění informací, které během projektu získali. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Děkujeme panu Janu Fedrovi a panu Lukášovi Veselému za jeho organizaci a těšíme se opět na další spolupráci.

Mgr. Michaela Semmelbauerová