Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Projekt "Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II."

Projekt "Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II."Vážení rodiče,

představujeme vám nový projekt, kterého je naše škola součástí. Věřím, že tento projekt přispěje nejen k obohacení našeho vzdělávacího programu, ale i k všeobecnému přehledu a dovednostem, které žáci mohou získat. Přeji všem žákům nové zážitky a rozšíření svých obzorů. :-) 

Projekt "Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II."

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Spolupráce bude probíhat v rámci projektových dnů pro žáky naší školy, které bude zajišťovat Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3. (webové stránky školy)

Projektový den bude organizován dvakrát za školní rok v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.

Vzdělávací program bude zaměřen do oblasti technického vzdělávání a bude probíhat v laboratořích a odborných učebnách VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích takto:

  • První projektový den bude zaměřen do oblasti robotiky. V elektrotechnické laboratoři si žáci po teoretickém úvodu a vysvětlení základů programování robotů zkusí postavit a naprogramovat svého robota, případně robotickou ruku.
  • Druhý projektový den bude zaměřen do oblasti 3D virtuální reality. V automobilní laboratoři si žáci vyzkouší práci v 3D virtuální realitě.

Spolupráce bude probíhat 2x za školní rok 2021 - 2022 a 2x za školní rok 2022 - 2023, každý projektový den vždy v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.

Spolupráce bude zahájena 1.9.2021 a bude trvat po dobu tří let od zahájení využívání vybavení zakoupeném v projektu, tj. do 31.8.2024.

Mgr. Jana Schnelzerová